Livinwondr

Hỗ trợ

Đóng góp vào Livinwondr

Mục tiêu: 100,000 USD

Đã đạt được: 32,000 USD
Cần: 68,000 USD

Livinwondr là một dự án nghệ thuật cộng đồng mời gọi mọi người trên khắp thế giới gửi tác phẩm và câu chuyện để cùng xây dựng một tác phẩm nghệ thuật có khả năng biến đổi và phát triển nhằm mục đích nuôi dưỡng sự sáng tạo và tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Livinwondr đem đến một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo trưng bày ở những địa điểm công cộng. Dự án sẽ cho phép người xem từ việc quan sát bị động sang tự mình chủ động sáng tạo thông qua những hoạt động cộng đồng.

Livinwondr rất cần sự hỗ trợ của các bạn. Tất cả mọi sự đóng góp sẽ được sử dụng để xây dựng nên tác phẩm Livinwondr.

Đối tác

Chính những nhà tài trợ đã làm cho Livinwondr trở thành hiện thực. Nếu bạn muốn trở thành nhà tài trợ cho dự án, hãy liên hệ với chúng tôi tại sponsor@livinwondr.com